สินเชื่อพรอมิส พกไว้ยามฉุกเฉิน

สินเชื่อพรอมิสคืออะไร

พรอมิสเป็นบริษัทในเครือของ SMBC Consumer Finance  Co.,Ltd ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลเงินก้อน ซึ่งทางบริษัทได้มีการส่งเสริมการบริการต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกแก่ลูกค้า เช่น การขอสินเชื่อเงินสดโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน ซึ่งในส่วนของวงเงินบริษัทจะพิจารณาจากเงินเดินหรือรายได้ของลูกค้าเป็นหลัก

เช็คประวัติพรอมิส

ในการขอสินเชื่อทุกประเภทจำเป็นต้องมีการเช็คประวัติและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจะทำโดยการตอบคำถามสั้น ๆ 3 ข้อคืออายุ รายได้ต่อเดือนและลักษณะการทำงาน นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วทางบริษัทยังได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ ดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุระหว่าง 20-64 ปี
  3. มีรายได้ต่อเดือนอย่างน้อย 6,000 บาท โดยยื่นหลักฐานประกอบ
  4. มีอายุการทำงานตามที่กำหนด
  5. คุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ที่พักอาศัยในเขตพื้นที่บริการ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ตรวจสอบรายละเอียดสินเชื่อพรอมิส เพิ่มเติม

พรอมิสพักชำระหนี้ได้ไหม

ในมาตรการการพักชำระหนี้ทางบริษัทยังไม่มีมาตรการสำหรับการพักชำระหนี้ แต่ถ้าหากกรณีลูกค้ามีการค้างชำระหนี้ทางบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้โดย จะมีการคิดเพิ่ม 100 บาทในทุก ๆ 30 วัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีมาตรการสำหรับช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณฉุกเฉิน

สินเชื่อพรอมิสปี 2020

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ทางบริษัทได้มีมาตราการสำหรับช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบ เช่น การประนอมหนี้พรอมิส ซึ่งทางมีบริษัทได้กำหนดระยะเวลารับเรื่องตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2563-31 ธ.ค. 2563 โดยมีมาตรการ 2 มาตรการให้เลือก คือ ลดจำนวนค่างวดในการชำระ (วิธีการชำระแบบที่กำหนดให้จำนวนชำระอยู่ที่ 3% ของยอดคงเหลือ) หรือ ลดอัตราดอกเบี้ย (ลดดอกเบี้ยลงให้เหลือ 22%)

การชำระหนี้สินเชื่อพรอมิส

ในการชำระหนี้สินเชื่อพรอมิสลูกค้าสามารถทำได้โดยชำระผ่านทางเคาน์เตอร์พรอมิส สาขาสีม สาขาขอนแก่น และสาขานครราชสีมา ชำระผ่านทางเคาท์เตอร์ธนาคาร ชำระผ่านทาง Mobile Baking เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขา ซึ่งการชำระผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช้เคาท์เตอร์พรอมิสจะมีค่าธรรมเนียมในการให้ชำระเพิ่มเติม

วิธีการชำระ

ในการชำระแต่ละช่องทางสามารถทำได้ดังนี้

  1. ในกรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปรษณีย์ และ 7-11 ชำระโดยใช้ Pay in slip ชำระได้ที่เคาน์เตอร์
  2.   ชำระโดยใช้บัตรสมาชิก Promise Barcode Card สามารถใช้ได้ตามจุดชำระที่แจ้งไว้หลังบัตร
  3. ชำระผ่านตู้ ATM ซึ่งสามารถชำระได้ที่ตู้ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ และธนาคารกรุงศรี
  4. หักผ่านบัญชีธนาคาร
  5. จ่ายพรอมิสผ่านแอพ หรือ Mobile baking โดยสามารถจ่ายพรอมิสผ่าน K PLUS ของธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารธนชาติและธนาคารกรุงศรี

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ ขอบคุณข้อมูลจาก รู้ดี money หากคุณต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารต่างๆ ในฉบับง่ายๆ สามารอ่านเพิ่มที่ รู้ดี money

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*