สินเชื่อเพื่อการศึกษา 2564

สินเชื่อเพื่อการศึกษาคืออะไร

เป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษาบุตรหรือผู้ที่ต้องการเงินสนับสนุนการศึกษา ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และยังสามารถกู้ยืมได้มากถึง 80%ของค่าเล่าเรียน

สามารถขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ทางไหนบ้าง

หากนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาทั้งในและนอกประเทศ นักศึกษาสามารถขอสินเชื่อได้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศไทยพาณิชย์  สินเชื่อเพื่อการศึกษา กสิกร สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ ออมสิน

สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

การสมัครขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถทำได้ผ่านแอป SCB Easy ซึ่งสามารถขอได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อวงเงินจะอนุมัติตั้งแต่ 20,000-2,000,000 บาท (ตามเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย) เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า และในการชำระหนี้ลูกค้าสามารถทำการผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนาคารกสิกร

การขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารกสิกรสามารถทำได้โดยติดต่อที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ผู้ขอกู้สามารถเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางกฎหมายกับผู้ขอกู้ก็ได้ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป และมีรายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับวงเงินในการขอสินเชื่อสามารถขอได้ถึง 80% ของค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร สูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้บริการได้โดยจะต้องนำใบเสร็จมาเบิกเป็นครั้งคราว ระยะเวลาในการชำระหนี้สามารถผ่อนชำระได้ 5-7 ปี ดอกเบี้ยอัตรา MRR+4% ต่อปี โดยวิธีการชำระธนาคารจะหักเงินในบัญชีออมทรัพย์ทุกวันสุดท้ายของเดือน

สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนาคารออมสิน

การขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาของธนาคารออมสิน สามารถขอได้โดยติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยในการขอสินเชื่อนี้สามารถเลือกขอได้ทั้งแบบใช้บุคคลค้ำประกันและใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งจะมีความแตกต่างในเรื่องของวงเงินที่จะได้โดยกรณีขอแบบใช้บุคคลค้ำประกันสามารถให้วงเงินได้ ไม่เกิน 300,000 บาท และ กรณีขอแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถให้วงเงินได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในการผ่อนชำระ ธนาคารได้ให้ระยะเวลาในผ่อนชำระสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างกันไปตามวงเงินที่กู้

เรียนต่อที่ประเทศสวีเดน

สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ Pantip

นอกจากนี้ในการขอสินเชื่อเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศยังได้มีการถูกพูดถึงในเว็บไซต์ Pantip อีกด้วย ซึ่งการตั้งกระทู้ถามในหัวข้อนี้ คอมเมนต์ส่วนใหญ่ที่ได้รับมักจะเป็นการห้ามไม่ให้กู้เนื่องจากการกู้สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในประเทศ และความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอนุมัติก็ยังมีน้อยกว่าการก็ในประเทศอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*