Keep this a safe and clean space for all!

  • ล้างมือสม่ำเสมอ
  • ใส่หน้ากากเวลาไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนมาก
  • เข้าตลาด เข้าห้าง รถไฟ รถเมล์ ก็อย่าลืมใส่หน้ากากปิดหน้า ปิดจมูก
  • เลี่ยงการยืนใกล้กับคนที่เราไม่ได้เจอประจำ